9/05/2013

தமிழக அரசியல் கட்சிகள் - பொது அறிவு - முழு தகவல்கள்

Posted by: D Kessal on 9/05/2013 Categories:||
TNPSC Group 4 Exam 2016
Share with your friends by a Click
Political Parties in Tamilnadu - Full Information

நண்பர்களே, அரசியல் கட்சிகள், அவைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு, தோற்று வித்தவர்கள் போன்ற முக்கிய தகவல்களை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள் . பொதுவாக பொது அறிவு பகுதியில் கேட்கப்படும் பகுதி.

To download this pdf file : CLICK HERE        Then >> File >Download

No comments:

Post a Comment

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.