9/02/2013

முக்கிய தினங்கள் | மார்ச் மாதம்

Posted by: D Kessal on 9/02/2013 Categories:||
March 2 உலக சிறுநீரக தினம்
Mar 3     தேசிய இராணுவ தினம், உலக பாலின சுரண்டலுக்கெதிரான தினம்
Mar 4     தேசிய பாதுகாப்பு தினம் 

Mar 8     உலக பெண்கள்  தினம், உலக கல்வியறிவு தினம்
2nd Monday  - காமன்வெல்த் தினம் 
Mar 12        த்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை தினம் (CISF Day)
Mar 15    
உலக நுகர்வோர் தினம்
 Mar 16    தேசிய தடுப்பூசி தினம்
Mar 18     தேசிய ஆயுத தொழிற்சாலை தினம்
Mar  20    உலக குருவிகள் தினம்,உலக சந்தோச தினம் Mar 21     உலக காடுகள் தினம், உலக இன பாகுபாடு ஒழிப்பு தினம்
Third Friday   - World Sleep Day
Mar 22     உலக தண்ணீர் தினம்
Mar 23     உலக பூமி தினம் / கால நிலை தினம்
Mar 24     உலக காசநோய் தினம், உலக சாதனையாளர் தினம்
Mar 27     உலக நாடக தினம் / திரையரங்கு தினம்

2 comments:

  1. world kidney day-2nd thursday in march...march 13,2014-next world kidney day

    ReplyDelete
  2. jan 15 army day and march 3rd also army day???

    ReplyDelete

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.