9/03/2013

அறிவியல் மாதிரி தேர்வு -2 | ஆறாம் வகுப்பு

Posted by: D Kessal on 9/03/2013 Categories:|||||
TNPSC Group 4 Exam 2016
Share with your friends by a Click
நண்பர்களே, நீங்கள் TNPSC, TNUSRB தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு படிக்க துவங்கியிருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன். இதோ உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பாட பகுதியிலிருந்து மாதிரி வினாக்கள் .

 1. நாம் பயன்படுத்தும் மஞ்சள் தூள் - மஞ்சள் செடியின் எந்த பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது ?
  1. வேர்
  2. இலை
  3. தண்டு 
  4. அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும்

 2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியானது ?
  1. தென்னந் தோட்டம்
  2. கரும்புக் காடு
  3. நெல் பாத்திகள்
  4. மஞ்சள் வரப்பு

 3. பின்வருவனவற்றில் பசியைத்தூண்டும் மூலிகை எது ?
  1. பிரண்டை 
  2. ஓமவல்லி
  3. வசம்பு
  4. மஞ்சள்

 4. காகிதம் தயாரிக்க உதவும் மரம் ?
  1. பைன்
  2. கருவேலம்
  3. மாமரம்
  4. யூக்காலிப்டஸ் 

 5. கிரிக்கெட் மட்டை செய்ய சிறந்த மரம் எது ?
  1. மாமரம்
  2. தேக்கு
  3. பைன்
  4. வில்லோ 

 6. பின்வருபவனவற்றை அவற்றிலுள்ள நீரின்  அளவின் அடிப்படையில்  இறங்கு வரிசையில் அடுக்குக ? -   காளான், வெள்ளரிக்காய், முட்டை,பால்  
  1. வெள்ளரி , முட்டை,பால்,காளான் 
  2. வெள்ளரி,காளான்,பால், முட்டை
  3. பால், வெள்ளரி, காளான்,முட்டை
  4. பால், முட்டை, வெள்ளரி, காளான்

 7. மராஸ்மஸ் நோய்ஏற்படுவது ?
  1. கொழுப்பு சத்து குறைவால்
  2. வைட்டமின் குறைவால்
  3. புரதச் சத்து குறைவால் 
  4. கார்போஹைட்ரேட் குறைவால்

 8. வைட்டமின் C குறைவால் ஏற்படும்நோய் ?
  1. ரிக்கெட்ஸ்
  2. குவாசியோகர்
  3. மராஸ்மஸ்
  4. ஸ்கர்வி

 9. உயிரியின் அடிப்படை அலகான செல்லை - கண்டு பிடித்தவர் யார் ?
  1. இராபர்ட் பிரெளன்
  2. இராபர்ட் ஜீக்
  3. இராபர்ட்ஹீக் 
  4. இராபர்ட் கிளைவ்

 10. செல்லின் 'தற்கொலை பைகள்' என அழைக்கப்படுபவை ?
  1. மைட்ரோகாண்ட்ரியா
  2. செண்ட்ரோசோம்கள்
  3. ரைபோசோம்கள்
  4. லைசோசோம்கள்1 comment:

 1. dear sir please send me tmailnadu police sub-inspector exam date this is not job in my future so please help me. and your admin coching metirials and information daily update now pls effort the idea and si exam pass method help me plsssssssssssssssss

  ReplyDelete

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.