9/29/2013

பொது அறிவு வார இறுதித் தேர்வு - 4

Posted by: D Kessal on 9/29/2013 Categories:||||
TNPSC Group 4 Exam 2016
Share with your friends by a Click
சென்ற வாரப் ( வாரம் - 4 ) பொது அறிவு பகுதிக்கான பாடத் திட்டத்தினை படித்து முடித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம் நான்காம் வாரத்திற்கான பொதுத் தமிழ்வார இறுதித்தேர்வு இதோ .
        இங்கு பதிலளிக்க கடினமாக இருந்தால், இந்த தேர்வை தனி window ல் open பண்ண இங்கு அழுத்தவும்
 


பொதுத் தமிழ் வார இறுதித் தேர்வு - 4 (Click Here)


1 comment:

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.