9/23/2013

பொது அறிவு வார இறுதித் தேர்வு - 3

Posted by: D Kessal on 9/23/2013 Categories:||||
TNPSC Group 4 Exam 2016
Share with your friends by a Click
சென்ற வாரப் பாடத்திட்டத்தினை படித்து முடித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம் TNPSC Portal இணையவழித் தேர்வு மூன்றாவது வார பொது அறிவுப் பகுதிக்கான வினாக்கள் உங்களுக்காக.
           
இங்கு பதிலளிக்க கடினமாக இருந்தால், இந்த தேர்வை தனி window ல் open பண்ண இங்கு அழுத்தவும்
 

5 comments:

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.