10/22/2013

பொதுத் தமிழ் வார இறுதித் தேர்வு - 7

Posted by: D Kessal on 10/22/2013 Categories:||||
சென்ற வாரப் (வாரம் - 7) பொதுத் தமிழ்ப் பகுதிக்கான பாடத் திட்டத்தினை படித்து முடித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம் ஏழாம் வாரத்திற்கான பொதுத் தமிழ்வார இறுதித்தேர்வு இதோ .
        இங்கு பதிலளிக்க கடினமாக இருந்தால், இந்த தேர்வை தனி window ல் open பண்ண இங்கு அழுத்தவும்
 

9 comments:

  1. Answer: 1 (C), 2 (D), 3 (D), 4 (B), 5 (C), 6 (D), 7 (D), 8 (C), 9 (A), 10 (A), 11 (C), 12 (D), 13 (C), 14 (B), 15 (C), 16 (B), 17 (C), 18 (C), 19 (C), 20 (D), 21 (C), 22 (C), 23 (D - Doubt) , 24 (B), 25 (A). Nice Questions Sir. Thank you.

    ReplyDelete
  2. Very useful I expect this one thank u

    ReplyDelete

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.