10/29/2013

பொது அறிவு வார இறுதித் தேர்வு - 8

Posted by: D Kessal on 10/29/2013 Categories:||||
சென்ற வாரப் ( வாரம் - 8 ) பொது அறிவு பகுதிக்கான பாடத் திட்டத்தினை படித்து முடித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம் எட்டாம் வாரத்திற்கான பொது அறிவு வார இறுதித்தேர்வு இதோ .
        இங்கு பதிலளிக்க கடினமாக இருந்தால், இந்த தேர்வை தனி window ல் open பண்ண இங்கு அழுத்தவும்


7 comments:

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.