நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

Reservation System in Tamilnadu | 69 % Reservation Policy | Full information for TNPSC Aspirants

The community wise reservation system in Tamilnadu is followed in education admissions and Job appointments.Time Line

 • First Backward Classes Commission was established in Tamilnadu under the Chairmanship of AN Sattanathan in the year 1969. 
 • 1971 - The then DMK government increased the reservation for Backward Classes from 25 % to 31 % and SC / ST from 16 % to 18 %  . So total 49 % Reservation System was there .
 • 1980 - MGR 's AIADMK government has increased the BC reservation from 31% to 50% . No changes have made in SC/ST reservation , it was 18% only.
 • Second Backward Classes Commission was established in the year 1993 .
 • In 1992 , the Supreme Court of India ordered the Reservation Systems should not exceed 50% .
 • In 1993 Tamilnadu Government passes an Act and the Act was placed in the 9th Schedule of the Consitution of India.
 • In 2010, the Supreme Court had notified , if reservations can exceed 50 %, there should be quantifiable data for respective communities .

Present Reservation System in Tamilnadu - 69 % Quota System


Community Reservation
(Out of 69%)
Distribution , If any
BC 30 % BC (General)  - 26.5 %
BC (Muslims) - 3.5%
MBC 20%
SC 18% SC – 15 %
SC (Arunthathiar ) - 3%
ST 1 %( Friends , if you find any corrections or wrong information in the above details, please let us know via comment section or email : mail@tnpscportal.in )


References : (Courtesy)

http://in.rediff.com/news/2006/may/30spec.htm

http://www.moneycontrol.com/news/current-affairs/tamil-nadu-to-stick-to-69-reservation-quota_564813.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Reservation_policy_in_Tamil_Nadu
Announcement !
உரையாடலில் சேர் (41)
41 கருத்துகள்
 1. vikku
  Profile
  vikku
  vikku
  Said: I am belongs to SC category Male general .How many marks should i need to take in prelims and mains to get group 2 post sir .
  I am belongs to SC category Male general .How many marks should i need to take in prelims and mains to get group 2 post sir .
 2. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir am handicapped studentfrom pondicherry g how much I have to get for group 4
  Sir am handicapped studentfrom pondicherry g how much I have to get for group 4
 3. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Dear sir, What is mean turn and rotation in communal reservation?
  Dear sir, What is mean turn and rotation in communal reservation?
 4. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: If I got 150/200 in group 4 exam. I am belong to sca cast . There is any changes to get job
  If I got 150/200 in group 4 exam. I am belong to sca cast . There is any changes to get job
 5. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hi sir i am from MBC category.. what is the cut off mark for my caste..and which group exam is easy to clear..
  Hi sir i am from MBC category.. what is the cut off mark for my caste..and which group exam is easy to clear..
 6. Profile
  பெயரில்லா
  Said: My mark is 100.5 BC if any chance to get job
  My mark is 100.5 BC if any chance to get job
 7. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Iam sca female 115...any chance for tnpsc mains
  Iam sca female 115...any chance for tnpsc mains
 8. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Iam sca female 115...any chance for tnpsc mains
  Iam sca female 115...any chance for tnpsc mains
 9. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Iam sca female 115...any chance for tnpsc mains
  Iam sca female 115...any chance for tnpsc mains
 10. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir group IV BC women 179 Tamil medium any chance to geting job
  Sir group IV BC women 179 Tamil medium any chance to geting job
 11. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir In group IV 179 question BC women Tamil medium any chance to get involved job
  Sir In group IV 179 question BC women Tamil medium any chance to get involved job
 12. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir, I am bc female, type both higher. 158/200, any chance sir?
  sir, I am bc female, type both higher. 158/200, any chance sir?
 13. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear Sir, I have 150 question in group 2a and 178 question in vao. I'm mbc female. Completed pg degree. How about my results. Kindly tell.
  Dear Sir, I have 150 question in group 2a and 178 question in vao. I'm mbc female. Completed pg degree. How about my results. Kindly tell.
 14. Mrs.Vidya Praveen
  Profile
  Mrs.Vidya Praveen
  Mrs.Vidya Praveen
  Said: sir i belong to oc that is general...If i attend for vao how many marks i need to score to get a job..pls reply
  sir i belong to oc that is general...If i attend for vao how many marks i need to score to get a job..pls reply
 15. Mrs.Vidya Praveen
  Profile
  Mrs.Vidya Praveen
  Mrs.Vidya Praveen
  Said: sir for general...i mean oc...wat about the job appointments..
  sir for general...i mean oc...wat about the job appointments..
 16. Profile
  பெயரில்லா
  Said: The second Backward Classes Commission was constituted in 1983. Report was submitted in 1985.
  After the Supreme Court judgment in 1992, a permanent body by name Tamil Nadu Backward Classes Commission was constituted in 1993.
  Kindly make changes in your publication, by referring to relevant government sites.
  The second Backward Classes Commission was constituted in 1983. Report was submitted in 1985.
  After the Supreme Court judgment in 1992, a permanent body by name Tamil Nadu Backward Classes Commission was constituted in 1993.
  Kindly make changes in your publication, by referring to relevant government sites.
 17. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear Sir,

  I got 237 marks (158 questions Correct) in Group IV - 2014 Exam.
  Am MBC. Male candidate..
  My Community Rank(MBC) - 1012 and Over all Rank - 2891
  I finished my certificate verification successfully.
  Shall i have chances to get job.????????
  Please please clarify it to me sir
  Or want more improvement.ah sir..
  Dear Sir,

  I got 237 marks (158 questions Correct) in Group IV - 2014 Exam.
  Am MBC. Male candidate..
  My Community Rank(MBC) - 1012 and Over all Rank - 2891
  I finished my certificate verification successfully.
  Shall i have chances to get job.????????
  Please please clarify it to me sir
  Or want more improvement.ah sir..
 18. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Why not we have cent precent reservation for BC and MBC for 5 years rotation.
  Why not we have cent precent reservation for BC and MBC for 5 years rotation.
 19. Profile
  பெயரில்லா
  Said: in Gujarat 49% reservation
  in Gujarat 49% reservation
 20. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear kessal sir , Group IV la 238.5 marks. I'm male in MBC category overall rank 2505 and community rank 880 . Any chances to get a job??
  Dear kessal sir , Group IV la 238.5 marks. I'm male in MBC category overall rank 2505 and community rank 880 . Any chances to get a job??
 21. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group IV la 238.5 marks. I'm male in MBC category overall rank 2505 and community rank 880 . Any chances to get a job??
  Group IV la 238.5 marks. I'm male in MBC category overall rank 2505 and community rank 880 . Any chances to get a job??
 22. Profile
  பெயரில்லா
  Said: kessal sir, im comp centre, edu.qual prb same person sir, typing cv lr vandhuruku, o.r 28 c.r 19 sir cv attd panalama sir, n JA attd panadha solanuma sir..clarify sir..
  kessal sir, im comp centre, edu.qual prb same person sir, typing cv lr vandhuruku, o.r 28 c.r 19 sir cv attd panalama sir, n JA attd panadha solanuma sir..clarify sir..
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: you should attend the day allocated for you only.....better you call tnpsc and ask about this
   you should attend the day allocated for you only.....better you call tnpsc and ask about this
 23. Profile
  பெயரில்லா
  Said: SIR.........HOW MANY VACANCIES FOR BC CATEGORY(FOR JA POST).??
  WHEN CERTIFICATE VERIFICATION FOR BILL COLLECTOR, FIELD SURVEYOR, DRAFTSMAN OR IT COMES UNDER JA CERTIFICATE VERIFICATION??...
  SIR.........HOW MANY VACANCIES FOR BC CATEGORY(FOR JA POST).??
  WHEN CERTIFICATE VERIFICATION FOR BILL COLLECTOR, FIELD SURVEYOR, DRAFTSMAN OR IT COMES UNDER JA CERTIFICATE VERIFICATION??...
 24. Profile
  பெயரில்லா
  Said: thank u so so much sirr...i nvr forget tnpscportal in my lifetime sir....
  thank u so so much sirr...i nvr forget tnpscportal in my lifetime sir....
 25. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir nethu nan attend pannen..comp.centre reason sonadhu accept panitaga...but nan diploma, degree one year gap la arambichu, same year la padichiruken...adhunala 10+3+3 varadhu nu solli adha pathi neraya per kitta discuss panitu, vandhu vandhu en certficate xerox pinadi perisa oru sir eludhunaru ...enakku degree level rank vandhuruku nu sonnaru....ennoda diploma mark sheet, degree mark sheet xerox eduthu varasolli nethu evening 4o'clock ayiduchu sir....inoru mam kitta counselling varuma mam nu keten, avunga therila nu doubt ah solitanga sir...ippa diploma level change panni rank poduvangala or 10th consider pani rank poduvangala...ipa rank 987 c.r.535(bc) mark 244.5 indha rank pinadi pona counselling koopduvangala....enakku doubt a irukku vela kedaikumanu...sir plz clarify..or next grp4 ku padikava...
  sir nethu nan attend pannen..comp.centre reason sonadhu accept panitaga...but nan diploma, degree one year gap la arambichu, same year la padichiruken...adhunala 10+3+3 varadhu nu solli adha pathi neraya per kitta discuss panitu, vandhu vandhu en certficate xerox pinadi perisa oru sir eludhunaru ...enakku degree level rank vandhuruku nu sonnaru....ennoda diploma mark sheet, degree mark sheet xerox eduthu varasolli nethu evening 4o'clock ayiduchu sir....inoru mam kitta counselling varuma mam nu keten, avunga therila nu doubt ah solitanga sir...ippa diploma level change panni rank poduvangala or 10th consider pani rank poduvangala...ipa rank 987 c.r.535(bc) mark 244.5 indha rank pinadi pona counselling koopduvangala....enakku doubt a irukku vela kedaikumanu...sir plz clarify..or next grp4 ku padikava...
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: happy to hear friend.... be faithful....hope you will get job this year..all the best !
   happy to hear friend.... be faithful....hope you will get job this year..all the best !
 26. Profile
  பெயரில்லா
  Said: computer center la educational qualificatn HSC,DEGREE mathi potanga sir..10th matum correcta irukku....nan diploma, degree padichirken...ippa cv ku letter vandhuruku...nan cv attend panalama...cancel paniduvangala sir..
  computer center la educational qualificatn HSC,DEGREE mathi potanga sir..10th matum correcta irukku....nan diploma, degree padichirken...ippa cv ku letter vandhuruku...nan cv attend panalama...cancel paniduvangala sir..
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: Yes you attend the CV and explain the reason there
   Yes you attend the CV and explain the reason there
 27. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I belongs to oc and am female my group 4 2014 mark is 190.5 and my communal rank is 406 y I didn't get selected
  I belongs to oc and am female my group 4 2014 mark is 190.5 and my communal rank is 406 y I didn't get selected
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: what is your overall rank?
   what is your overall rank?
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: buddy there's no room for our community(OC)in Tamilnadu.
   buddy there's no room for our community(OC)in Tamilnadu.
 28. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will Horticulture Officer result published sir?
  when will Horticulture Officer result published sir?
 29. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group IV la 168 marks. I'm female in BC category. Any chances to get a job??
  Group IV la 168 marks. I'm female in BC category. Any chances to get a job??
 30. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Tnpsc la part-II English choose panna marks kammi panuvangala? Tamil than select pannanuma
  Tnpsc la part-II English choose panna marks kammi panuvangala? Tamil than select pannanuma
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: apdi oru rules m ila ....20 % reservation for the candidates who did the eligibility qualification in tamil medium....eg. if degree is the qualification, the candidates shud hav completed degree in tamil medium
   apdi oru rules m ila ....20 % reservation for the candidates who did the eligibility qualification in tamil medium....eg. if degree is the qualification, the candidates shud hav completed degree in tamil medium
 31. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: I scored 163.5 backward class IV group can I get the job with this mark.Please inform me anyone knows
  I scored 163.5 backward class IV group can I get the job with this mark.Please inform me anyone knows
 32. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Then why other states are reluctant in increasing the percentage?
  Then why other states are reluctant in increasing the percentage?
 33. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir im bc m female vao 155correct answergroup2a 174 correct answer any chance sir
  sir im bc m female vao 155correct answergroup2a 174 correct answer any chance sir
 34. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: hai am bc am score 150/ 200 any chance sir
  hai am bc am score 150/ 200 any chance sir
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!