Type Here to Get Search Results !

இந்தி மொழி தினம் (Hindi Day) - செப்டம்பர் 14

0

 இந்தி மொழி தினம் (Hindi Day)  - செப்டம்பர் 14

கூ.தக. : அதிகாரப்பூர்வ அலுவல் மொழிகளில் ஒன்றாக  இந்தி மொழி, கடந்த 1949ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று அரசியல் சாசனத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 


Tags

Post a Comment

0 Comments