இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் புதிய தலைவராக எஸ்.சோமநாத் நியமனம் - TNPSC Portal - Current Affairs                                                                                             -->

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் புதிய தலைவராக எஸ்.சோமநாத் நியமனம்

 இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின்  புதிய தலைவராக எஸ்.சோமநாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இஸ்ரோவின் தற்போதைய தலைவர் சிவனின் பதவிக்காலம் முடிந்த நிலையில் புதிய தலைவர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 


 
                                                                   
     

Related Posts

Post a Comment