தேசிய இளைஞர் தினம் (National Youth Day) - ஜனவரி 12 - TNPSC Portal - Current Affairs                                                                                             -->

தேசிய இளைஞர் தினம் (National Youth Day) - ஜனவரி 12

 தேசிய இளைஞர் தினம் (National Youth Day)  - ஜனவரி 12  (சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களின் பிறந்த தினத்தில் (12 ஜனவரி 1863, கல்கத்தா)  அனுசரிக்கப்படுகிறது) 


 
                                                                   
     

Related Posts

Post a Comment